Vargungen lär sig grundkunskaper i hur man på ett säkert sätt rör sig på vattnet.