Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.

Valikko

Jag kan bete mig ombord på en båt


Målsättning:

Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med allmänna regler som har att göra med båtliv i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 15 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunnig och bjuder vid behov in en skeppare på besök.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken kommer överens om sina egna båtregler som alla förbinder sig till genom sin underskrift. Flocken kan också komma överens om vad det blir för påföljder för den som bryter mot reglerna.

Lägg till tips

Bifoga