Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet

Valikko

Jag kan klä på mig en flytväst


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet

Beskrivning:
Bekanta er med användningen av flytväst. Vad måste man komma ihåg? Visa och prova olika flytvästar och dräkter. Välj västar i passande storlek och knäpp alla spännen och knyt fast alla snören.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flytvästs-katt och råtta: Alla klär på sig fl_x007f_ytvästarna. Om fasttagaren får fast någon, måste den personen öppna fl_x007f_ytvästens snabblås och stanna kvar på stället i väntan på räddning. Den som räddar en fasttagen person gör det genom att knäppa _x007f_flytvästens spänne på nytt. Då alla spännen är knäppta, får personen fortsätta leken.

Flytväststafett: Flocken delas upp i två lag, båda lagen får varsin _x007f_flytväst. Den första personen i laget klär på sig fl_x007f_ytvästen korrekt. Då personen är klar, klär han av sig igen och ger _x007f_flytvästen till nästa person. Man kan lägga till även andra uppgifter till stafetten. En klär på sig västen och utför någon uppgift, han gör till exempel en sjömansknop eller springer en viss sträcka. Det lag som först är klart vinner stafetten.

Lägg till tips

Bifoga