Vargungen kan klä på sig en räddningsväst.

Valikko

Jag kan klä på mig en räddningsväst


Målsättning:

Vargungen kan klä på sig en räddningsväst.

Beskrivning:
Vargungen bekantar sig med hur räddningsvästar används. Flocken testar olika räddningsvästar och -dräkter. Vargungen lär sig att välja en räddningsväst i lämplig storlek och att spänna fast alla lås och remmar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ser till att det finns olika slags västar till hands och fungerar som sakkunnig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tafatt med räddningsvästar: Alla klär sig i räddningsvästar. Om den som är fasttagare får fast någon ska den fasttagna öppna västens snabblås och stå stilla tills någon kommer till undsättning. Räddningen sker genom att någon kommer och klickar fast snabblåsen igen. När alla lås är stängda är den fasttagna fri att fortsätta leka.

Stafett med räddningsvästar: Dela in flocken i två lag. Vardera får en räddningsväst. Den första personen i lagen klär på sig västen på rätt sätt. När hen är färdig tar hen av sig västen och ger den vidare till följande person. Det går också att infoga andra uppgifter. En i laget klär på sig västen, utför en uppgift (slår t.ex. sjömansknopen eller springer en runda). Det lag som är först färdigt vinner stafetten.

Lägg till tips

Bifoga