Vargungen känner till de vanligaste prickarna.

Valikko

Jag känner till de vanligaste prickarna (kardinal och lateral)


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste prickarna.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att känna igen lateral- och kardinalprickar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna ritar sjömärken på papper och lägger ut dem så att det bildas en farled på kårlokalsgolvet. Vargungarnas uppgift är att leka båtar och röra sig på rätt sida om sjömärkena i farleden. Material: Papper och pennor.

Sjömärken går lättast att lära sig i båten. Vargungen letar fram sjömärken på sjökortet och till sjöss. Material: Sjökort.

Lägg till tips

Bifoga