Vargungen kan kasta livlina.

Valikko

Jag lär mig kasta livlina


Målsättning:

Vargungen kan kasta livlina.

Beskrivning:

Vargungarna övar att kasta livlina.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunnig, handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna övar att kasta livlina på land, i vatten eller på isen. Övningen går ut på att försöka träffa en utmärkt punkt. Flocken leker att de räddar varandra så att vargungarna i tur och ordning är i "nöd" och de andra kastar livlinan till den nödställda. Material: Livlina

Lägg till tips

Bifoga