Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter.

Valikko

Jag slår en åtta och vet till vad den används


Målsättning:

Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter.

Beskrivning:

Öva att slå en åtta. Ordna en stafett när alla lärt sig knopen. I stafetten gör alla i tur och ordning knopen och ger sedan repet vidare. Gå igenom när och var man använder knopen. Om möjligt, öva knopar vid båten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga