Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Valikko

Jag slår ett dubbelt halvslag  


Målsättning:

Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att slå ett dubbelt halvslag. Flocken funderar på var och hur knopen används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert. Handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

När alla kan knopen ordnar flocken en stafett som går ut på att vargungarna i tur och ordning slår ett dubbelt halvslag och sedan ger repet vidare till nästa.

Bäst går det att lära sig en knop genom att öva sig på riktigt i båten.

I slutet av några vargungemöten övar sig vargungarna på dubbelt halvslag, och ledaren tar tid. Vem är den här gången snabbast på att slå knopen rätt?

Lägg till tips

Bifoga