Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Valikko

Jag slår ett dubbelt halvslag  


Målsättning:

Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att slå ett dubbelt halvslag. Flocken funderar på var och hur knopen används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert. Handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga