Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Valikko

Jag slår ett dubbelt halvslag  


Målsättning:

Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att slå ett dubbelt halvslag. Flocken funderar på var och hur knopen används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert. Handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I slutet av några vargungemöten övar sig vargungarna på dubbelt halvslag, och ledaren tar tid. Vem är den här gången snabbast på att slå knopen rätt?

Bäst går det att lära sig en knop genom att öva sig på riktigt i båten.

När alla kan knopen ordnar flocken en stafett som går ut på att vargungarna i tur och ordning slår ett dubbelt halvslag och sedan ger repet vidare till nästa.

Lägg till tips

Bifoga