Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Valikko

Jag vet hur man beter sig i en båt


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Beskrivning:

Gå igenom vanliga regler och praxis som hör till båtliv. Någon av kårens skeppare eller annan person som känner till båtar kan vara med akelan och berätta om reglerna. Kom även tillsammans överens om flockens egna båtregler, till vilka alla binder sig med en underskrift. Ni kan även komma överens om vad som händer, ifall någon bryter mot reglerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 15 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till sjöss

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga