Vargungen lär sig att röra sig i naturen och färdigheter som behövs i naturen.