Vargungen känner till allemansrätten och vet vad hen får och inte får göra i naturen.

Valikko

Jag bekantar mig med allemansrätten. Jag vet vad man får och inte får göra i naturen


Målsättning:

Vargungen känner till allemansrätten och vet vad hen får och inte får göra i naturen.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med vad de får och inte får göra i naturen. Flocken diskuterar också varför något är tillåtet eller förbjudet, och vilka påföljderna blir när någon bryter mot allemansrätten. Vargungarna behöver inte lära sig allemansrätten utantill, utan snarare ska de ta in och internalisera vad som är ett gott beteende i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Partiokulttuuri Retkeily Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela ser till att alla vargungar får delta i diskussionen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dela ut påståenden om eller bilder av sådant som är tillåtet eller förbjudet enligt allemansrätten. Vargungarnas uppgift är att gruppera lapparna enligt tillåtet och förbjudet. Lägg med också svårare påståenden, som vargungarna får fundera över tillsammans. Akela vägleder vargungarna mot det rätta svaret genom att ställa frågor om påföljderna av ett visst beteende. Häng upp lapparna med klädnypor på två olika snören, ett för sådant som hör till rättigheterna och ett för sådant som är förbjudet för den som rör sig i naturen. På det här sättet lägger vargungarna konkret märke till att den som rör sig i naturen har väldigt många rättigheter, men också skyldigheter.

Vargungarna kan bekanta sig med allemansrätten genom en berättelse eller genom att leka en påståendelek. Märk ut ett träd som representerar svaret "ja" och ett som betyder "nej". Akela säger påståenden i stil med: "Jag får plocka bär i skogen" och vargungarna väljer det svar de tycker är rätt och springer till det trädet. De som valt fel träd faller ut ut leken. Leken fortsätter tills det finns en vinnare.

Lägg till tips

Bifoga