Vargungen kan observera naturen som hen omges av med alla sinnen.

Valikko

Jag gör en sinnesresa tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen kan observera naturen som hen omges av med alla sinnen.

Beskrivning:

Vargungarna gör en sinnesfärd och lägger särskilt märke till vad de observerar med olika sinnen. För barn i vargungeåldern som rör sig i naturen är oftast det viktigaste att komma fram till målet. Nu använder flocken mycket tid för själva färden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Luonto Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela organiserar sinnesfärden och förbereder vargungarna genom att göra dem bekanta med människans olika sinnen och deras uppgifter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna spelar Kims spel och testar deltagarnas minne när de använder olika sinnen.

Genom att använda olika sinnen, hörsel-, lukt-, smak-, känsel- och synsinnet, kan vi uppleva samma rutt på olika sätt. Vargungarna kan gå samma korta sträcka flera gånger och varje gång observera naturen med olika sinnen. Under det första varvet lyssnar de på ljuden i omgivningen, andra varvet känner de på dofterna längs stigen. Akela väljer en rutt som erbjuder mycket att observera för alla sinnen.

Akelan bygger en stig, som vargungarna ska gå med fastbundna ögon och med hjälp av ett rep. Vid repet har akelan regelbundet satt fast olika naturobjekt t.ex. svampar, vass, stenar, insekter etc. som vargungarna ska försöka identifiera. Efter stigen ber akelan vargungarna att diskutera: Vad kände ni igen under stigen? Hur kändes banan? Var det spännande? På vilket sätt kunde banan göras bättre? Källa: DDS

Flocken stillar sig i naturen: Vargungarna strävar till att märka också små saker i naturen under den stilla stunden.

Lägg till tips

Bifoga