Vargungen kan akta sig för svaga isar och agera klokt i en nödsituation.

Valikko

Jag känner tecknen på svag is och övar räddning ur vak


Målsättning:

Vargungen kan akta sig för svaga isar och agera klokt i en nödsituation.

Beskrivning:

Flocken går tillsammans igenom vilka ställen som kan vara farliga och hur det är tryggt att röra sig på isen. Vargungarna diskuterar vad de ska göra om de går ner sig genom isen. Vargungarna övar isräddning på torra land.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna och påminner vargungarna om att aldrig gå ut på isen utan en vuxens lov. Akela ser till att övningen sker säkert om flocken går ut på riktig is för att t.ex. prova använda isdubbar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna övar att rädda sig från svag is upp på torra land. Märk ut en vak i snön på marken. Vargungarna faller i tur och ordning i vaken och de andra handlar enligt givna instruktioner. På stranden finns många olika slags räddningsredskap (t.ex. en halsduk, en lång käpp, en åra, ett rep, en skidstav). Räddaren kryper först närmare den som hamnat i vaken och kastar ut ett räddningsredskap. Den som ligger i vaken tar tag i redskapet och drar upp sig själv upp på isen. Båda rullar mot stranden åt det håll de kommit från, för där håller isen säkert.

Om isen är tillräckligt tjock och ledaren har konstaterat att den är trygg att gå ut på, kan vargungarna prova och öva att använda isdubbar ute på isen. Isdubbarna kan också testas på isig eller snöig mark. Vargungarna lägger fort märke till hur tungt det är att dra sig själva framåt på isen, enbart med hjälp av isdubbarna. Flocken kan ordna en tävling, där den vinner som snabbast dragit sig en viss sträcka med hjälp av isdubbar.

Vargungarna studerar t.ex. med hjälp av en illustration vilka de farliga ställena på isen är (åmynningar, under broar, strömma ställen, undervattensgrund, rännor och utlopp) och hittar den tryggaste rutten över sjön. Vargungarna diskuterar vad de ska göra om någon går ner sig genom isen. Akela påminner dem om att de ska ropa på hjälp hela tiden. Även om du inte själv orkar dra upp din kompis ur vaken, ska du försöka hjälpa den som hamnat i vattnet att hållas på ytan tills hjälpen hinner fram. Om ni är två hjälpare ska den ena genast springa efter hjälp. Den som legat i vaken måste genast gå in och få torra kläder på sig.

Lägg till tips

Bifoga