Vargungen lär sig akta sig för svaga isar och fungera förnuftigt i nödsituationer.

Valikko

Jag känner tecknen på svag is och övar räddning ur vak


Målsättning:

Vargungen lär sig akta sig för svaga isar och fungera förnuftigt i nödsituationer.

Beskrivning:

Gå tillsammans igenom hur man rör sig säkert på isen. Påminn vargungarna om att de aldrig får gå ut på isen utan en vuxens lov. Undersök till exempel med hjälp av en teckning var de svaga ställena finns (älvöppningar, under broar, där det är strömt, vid grund under vattenytan, isrännor och avloppsöppningar) och sök efter trygga vägar över isen. Diskutera vad man skall göra om man faller genom isen. Påminn vargungarna om att man hela tiden skall ropa efter hjälp. Fastän man inte själv orkar dra upp kompisen ur vaken, skall man försöka hjälpa den som fallit i vattnet att hållas vid ytan, tills hjälp anländer. Om man är två som hjälper, springer den ena direkt efter hjälp. Den som räddats upp ur vattnet skall snabbt gå in och byta till torra kläder. Öva räddning ur svag is på torra land. Märk på vintern ut ett område i snön som en vak, dit var och en av vargungarna i tur och ordning faller. De andra fungerar enligt givna instruktioner. På stranden finns mycket räddningsutrustning (t.ex. halsduk, lång käpp, åra, rep, skidstav). Den som räddar kryper först närmare personen i vaken och kastar räddningsredskapet åt honom. Personen i vattnet tar tag i räddningsredskapet och drar sig själv upp ur vattnet. Båda personerna rullar sedan mot stranden åt samma håll de kommit från, åt det hållet håller isen säkert. Ni kan även pröva och öva på att använda isdubbar på isen. Ni märker snart hur tungt det är att dra sig fram på isen med endast isdubbarnas hjälp. Ordna en tävling där den som snabbast krupit en viss sträcka med hjälp av isdubbarna vinner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga