Vargungar får erfarenheter av en fiskeutfärd.

Valikko

Jag metar och pilkar


Målsättning:

Vargungar får erfarenheter av en fiskeutfärd.

Beskrivning:

Gör tillsammans en upplevelserik fiskeutflykt. Tidpunkten för fiskeutflykten kan väljas enligt om man vill fiska med metspö eller pimpel. Gör fiskresan ännu mer spännande genom att tillverka metspöet/pimpeln själv. Packa med ett bra mellanmål för fiskeutflykten. Gå samtidigt igenom reglerna för fiske. Vargungen behöver inget fiskelov, inte heller akelan då han fiskar med metspö. Ordna en egen pilktävling, där priserna delas ut åt den som fått den största fångsten, minsta fångsten eller den som hade med sig bäst mellanmål. Metspö: Gör spöna av icke-skalat trä (t.ex. av rönn). Skalet hindrar spöet från att torka. Det är viktigt att metspöet inte är för tungt, så att vargungarna orkar hantera det själva. Som flöte duger till exempel en tallkotte eller en bit kork och som vikt en liten sten som binds fast i linan. Flötet, vikten och kroken kan även köpas i en butik och fästas på spöet. Som bete fäster man t.ex. mask.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga