Vargungen lär sig iaktta den omgivande naturen med alla sina sinnen.

Valikko

Tillsammans med min flock gör jag en sinnesfärd (-tur?)


Målsättning:

Vargungen lär sig iaktta den omgivande naturen med alla sina sinnen.

Beskrivning:

Bekanta er innan detta steg med människans sinnen och deras funktion. Gör en sinnesutfärd och fäst speciellt uppmärksamhet vid saker som kan uppmärksammas med olika sinnen. Då man rör sig i naturen är det för ett barn i vargungenåldern allra viktigast att komma fram till målet. Använd mycket tid till att ta er fram den här gången. Samma rutt kan upplevas på många olika sätt genom att lyssna, dofta, smaka, känna och se. Ni kan gå samma rutt flera gånger och varje gång iaktta den omgivande naturen med olika sinnen. Lyssna under den första gången på omgivande ljud, dofta den andra gången på de dofter som finns längs vägen. Koppla Kimspel till utfärden och kolla ert minne med olika sinnen. Välj en sådan rutt, där saker att undersöka finns för alla sinnen. Ni kan även dela upp flocken så att var och en bara har ett sinne de får använda, jämför till slut var och ens iakttagelser. Ni kommer att märka, att då alla sinnen är i bruk märker man av mycket fler saker på utfärden, än om man bara använder ett sinne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Luonto Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ut i naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akelan bygger en stig, som vargungarna ska gå med fastbundna ögon och med hjälp av ett rep. Vid repet har akelan regelbundet satt fast olika naturobjekt t.ex. svampar, vass, stenar, insekter etc. som vargungarna ska försöka identifiera. Efter stigen ber akelan vargungarna att diskutera: Vad kände ni igen under stigen? Hur kändes banan? Var det spännande? På vilket sätt kunde banan göras bättre? Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga