Vargungen känner sin egen hembygd.

Valikko

Jag bekantar mig med en intressant plats på min hemort


Målsättning:

Vargungen känner sin egen hembygd.

Beskrivning:

Flocken väljer ett utfärdsmål som intresserar alla och finns på kårens hemort. Vargungarna får en guidning av personal vid utfärdsmålet och bekantar sig grundligt med stället.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela tar reda på bakgrundsinformation om olika byggnader, anläggningar och myndigheter på orten och kommer på förhand överens om besöket med personalen vid utfärdsmålet. Vid behov informerar Akela hemmen om att vargungemötet hålls på ett avvikande ställe eller på avvikande tider.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken tar med sig kamera och anteckningsmaterial till utfärdsmålet och intervjuar guider eller andra besökare, tar bilder och skriver till slut en artikel om sin utfärd. Artikeln kan publiceras i kårens tidning eller sociala mediekanaler.

Flocken kan besöka t.ex. brandstationen, posten, sjukhuset, pensionärsboendet, banken, butiken eller bekanta sig med varvet, en verkstad eller en fabriksanläggning. Också till parken, museet eller biblioteket kan flocken göra en liten utfärd. Vargungarna planerara utfärden tillsamman med hjälp av Akelans handledning. I planeringsarbetet kan flocken ta hjälp av t.ex. kommunens webbsidor eller turistbroschyr. Flocken tar med sig kamera och anteckningsmaterial till utfärdsmålet och intervjuar guider eller andra besökare, tar bilder och skriver till slut en artikel om sin utfärd. Artikeln kan publiceras i kårens tidning eller sociala mediekanaler.

Lägg till tips

Bifoga