Vargungen känner sin egen hembygd.

Valikko

Jag bekantar mig med en intressant plats på min hemort


Målsättning:

Vargungen känner sin egen hembygd.

Beskrivning:

Flocken väljer ett utfärdsmål som intresserar alla och finns på kårens hemort. Vargungarna får en guidning av personal vid utfärdsmålet och bekantar sig grundligt med stället.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela tar reda på bakgrundsinformation om olika byggnader, anläggningar och myndigheter på orten och kommer på förhand överens om besöket med personalen vid utfärdsmålet. Vid behov informerar Akela hemmen om att vargungemötet hålls på ett avvikande ställe eller på avvikande tider.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga