Vargungen känner andra scouter i sin hemtrakt.

Valikko

Jag besöker en annan scoutkår som är verksam i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen känner andra scouter i sin hemtrakt.

Beskrivning:

Flocken besöker en annan kårs vargungemöte. Båda kårernas flockar presenterar sin verksamhet för varandra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela kommer överens om besöket med ledarna i den andra kåren och informerar vargungarna och deras vårdnadshavare om specialarrangemangen kring mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om det inte finns någon annan scoutkår i närheten kan flocken besöka en annan organisation som ordnar hobbyverksamhet för barn och unga, t.ex. 4H, församlingen, idrottsföreningen eller bildkonstklubben.

Lägg till tips

Bifoga