Vargungen känner till sin hemorts historia.

Valikko

Jag besöker en historisk plats på min hemort


Målsättning:

Vargungen känner till sin hemorts historia.

Beskrivning:

Flocken besöker en historisk plats på sin hemort, t.ex. Ett krigstida slagfält, en ruin eller ett gammalt, betydelsefullt industriområde.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela bekantar sig i förväg med besöksmålets historia.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken besöker ett av hemkommunens besöksmål. Akela tar reda på information om platsens historia och berättar om den tidens händelser för vargungarna. Flocken diskuterar vad som hänt på platsen och när. Akela kan också bjuda in en expert eller någon annan som vet mycket om platsen och händelserna.

Lägg till tips

Bifoga