Vargungen känner sin hemort.

Valikko

Jag besöker stadshuset eller kommunkansliet tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen känner sin hemort.

Beskrivning:

Flocken besöker stadshuset eller kommunkansliet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela kommer överens om besöket i förväg och meddelar vargungarna och deras vårdnadshavare om besöket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken besöker stadshuset eller kommunkansliet. Akela kan be någon från staden eller kommunen komma och presentera och svara på frågor om de kommunala tjänsterna. Vargungarna kan i förväg hitta på frågor om sådant de funderar på. Flocken kan t.ex. fundera på om det finns några oklarheter när det gäller barnens utrymmen och miljöer som de vill reda ut. Varför finns det så få lekparker? Varför finns det ingen gångväg? Går det att installera trafikljus i korsningen vid skolan?

Lägg till tips

Bifoga