Vargungen känner sin hemort.

Valikko

Jag känner igen min hemstads eller-kommuns vapen


Målsättning:

Vargungen känner sin hemort.

Beskrivning:

Vargungarna granskar en bild av kommunens eller stadens vapen. Vad finns avbildat på det?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 15 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela granskar vapnet tillsammans med vargungarna och hjälper till med att tolka bilderna om det behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna målar sin hemorts vapen. Flocken kan också bekanta sig med heraldikens grundregler och hitta på egna vapen. Material: papper, vattenfärger, penslar, vattenskålar, vatten, en bild av stadens/kommunens vapen

Lägg till tips

Bifoga