Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Valikko

Jag känner till min hemorts symboler (djur, växt eller sten)


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Beskrivning:

Ta reda på symbolerna för er hemort. Vilket djur fungerar som symbol? Vilken växt förknippas med er kommun? Bekanta er med djur- och växtsymbolerna. Varför har dessa valts? Hittar ni växtsymbolen i naturen? Hurdana är djurets levnadsförhållanden? Gör en affisch till kårlokalen där ni presenterar er kunskap om er hemorts djur-, växt och stensymbol.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akelan tar reda på vad som fungerar som den egna hemkommunens djur-, växt- och stensymbol.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga