Vargungen känner till sin hemorts symbol, t.ex. djur, växt eller stenart.

Valikko

Jag känner till min hemorts symboler (djur, växt eller sten)


Målsättning:

Vargungen känner till sin hemorts symbol, t.ex. djur, växt eller stenart.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med sin egen hemorts symbol, t.ex. djur, växt eller stenart.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela tar reda på vilka den egna hemortens symboler är, t.ex. Ett djur, en växt eller en stenart.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna reder ut vilka symboler hemorten har. Vilket är ortens eget djur? Vilken växt förknippas med orten? Flocken bekantar sig med djuret och växten. Varför är det just dessa som valts? Kan flocken hitta ortens egen växt i naturen? I hurdana förhållanden lever djuret? Flocken tillverkar en affisch som presenterar hemortens eget djur, växt och stenart. Material: pysseltillbehör, djur-, växt- och stenböcker.

Lägg till tips

Bifoga