Vargungen känner till sin hemorts kulturarv.

Valikko

Jag vet namnet på min hemort, känner till dess historia och hittar den på en karta


Målsättning:

Vargungen känner till sin hemorts kulturarv.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med berättelser om sin hemort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela samlar i förväg in berättelser om hemorten och berättar dem för vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna letar fram information och berättelser t.ex. om hemortens historia och grundande, samt reder ut bakgrunden till hemortens namn. Alla vargungar får leta upp hemorten på Finlands karta.

Lägg till tips

Bifoga