Vargungen är tillräckligt bekant med produkten hen säljer för att klara sig i försäljningssituationen.

Valikko

Jag bekantar mig med produkten vi säljer


Målsättning:

Vargungen är tillräckligt bekant med produkten hen säljer för att klara sig i försäljningssituationen.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med produkten hen säljer och övar sig på att berätta om den också för kunden. Samtidigt funderar vargungen på till vem, hur och varför produkten lönar sig att sälja.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Varainhankinta Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela skaffar fram visningsexemplar av produkterna som vargungarna ska sälja. Hen handleder vargungarna när de reder ut vilka egenskaper produkten har. Akela leder och handleder vargungarna så att de får begrepp om vilka fakta om produkten som är väsentliga med tanke på försäljningssituationen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga