Vargungen är tillräckligt bekant med produkten hen säljer för att klara sig i försäljningssituationen.

Valikko

Jag bekantar mig med produkten vi säljer


Målsättning:

Vargungen är tillräckligt bekant med produkten hen säljer för att klara sig i försäljningssituationen.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med produkten hen säljer och övar sig på att berätta om den också för kunden. Samtidigt funderar vargungen på till vem, hur och varför produkten lönar sig att sälja.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Varainhankinta Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela skaffar fram visningsexemplar av produkterna som vargungarna ska sälja. Hen handleder vargungarna när de reder ut vilka egenskaper produkten har. Akela leder och handleder vargungarna så att de får begrepp om vilka fakta om produkten som är väsentliga med tanke på försäljningssituationen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna hittar på så många olika användningsområden som möjligt för produkten de säljer. Om vargungegruppen säljer hushållspapper är det säkert lätt att komma på olika användningsändamål, t.ex. pysselmaterial, material att svepa in en mumie i, näsduk åt en elefant eller brudklänning åt en mus. Idéerna behöver alltså inte vara realistiska, utan kreativa. Tanken med uppgiften är att vargungarna processar vilka egenskaper produkten har medan de hittar på roliga funktioner. Om möjligt kan flocken också förverkliga en del av de nya användningsändamålen, eller rita bilder av dem.

Vargungarna spelar rollen av så många olika köpare som möjligt. Exempelvis kan en gammal tant köpa kalendern för att pigga upp sig själv, en klasslärare kan köpa en kalender att ha på väggen i klassen eller kyrkoherden kan köpa en för att understöda scoutverksamheten.

Om vargungarna ska sälja adventskalendrar kan flocken utföra forskningsuppgifter kring kalenderpaketen de säljer. Ledaren förbereder några frågor som vargungarna ska hitta svar på genom att undersöka kalenderpaketet. Frågorna kan t.ex. vara: Vad får kunden på köpet när de köper kalendern? Hur mycket kostar kalendern? Till vem eller vad går fösäljningsvinsten? Forskningsuppgifterna kan också göras till en tävling.

Om vargungarna ska sälja adventskalendrar kan flocken leka Kims spel med kalendern. Vargungarna får titta en liten stund på kalendern, sedan göms den undan och någon, ledaren eller någon av vargungarna, ställer frågor om kalendern till de andra: Vad kostar kalendern? Hur många luckor har den? (Det finns ofta fler luckor i en adventskalender än i en julkalender.) Vem har ritat kalendern och vad föreställer bilden?

Lägg till tips

Bifoga