Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.

Valikko

Jag gör reklam


Målsättning:

Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att känna till och känna igen effekterna av kommersiella metoder och sin egen roll som konsument. Hen övar på att göra en reklam.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Medialuku Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela leder diskussionen om reklam och hjälper barnen att lyfta fram effektmedel som används i reklam.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga