Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.

Valikko

Jag gör reklam


Målsättning:

Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.

Beskrivning:

Vargungen övar sig på att känna till och känna igen effekterna av kommersiella metoder och sin egen roll som konsument. Hen övar på att göra en reklam.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Medialuku Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela leder diskussionen om reklam och hjälper barnen att lyfta fram effektmedel som används i reklam.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Speciellt kring jul får också barn ofta reklam. Det är bra att i flocken diskutera varför det skickas ut reklam. Är det möjligt att skaffa alla de leksaker som det görs reklam om? Behöver ett barn allt det som finns i reklamen? På samma gång kan flocken fundera på hur det går till att fatta ett köpbeslut och på vem som gör det. Om flocken har tillgång till leksaksreklamer kan vargungarna välja ut sina favoritprodukter. Var och en får berätta varför hen valde en viss produkt. På vilket sätt inverkade reklamen när hen valde?

Om det finns en butik i närheten av vargungarnas samlingslokal kan flocken besöka butiken och undersöka vilka slags reklamer de kan hitta där. Vilka reklamer har köpmannen gjort, och vilka är varuproducentens? Vad är målsättningen med reklamen? Varför finns det mer reklam om vissa produkter än om andra? Vilka reklamer lägger kunden märke till, och vilka blir i skymundan? Tips om hur det går att behandla temat reklam med barn finns bl.a. på webbplatsen mediametka.fi (på finska och engelska).

Till reklamen hör ofta en slogan eller reklamfras som klistrar sig fast i minnet. Vilka reklamfraser eller -sånger kommer vargungarna ihåg? Vad marknadsför de? Vargungarna hittar på sketcher där det ingår reklamfraser eller -sånger. Hitta till slut på reklamfraser till flockens egen försäljningskampanj.

Flocken gör reklam om produkter de säljer. Vargungarna kommer överens om vilken målgrupp de riktar reklamen till och anpassar reklamen enligt den. Jämför till slut hur olika reklamerna blev. Om reklamerna är gjorda med tanke på olika målgrupper går det också att jämföra och fundera på hur pass olika det lönar sig att utforma reklamer till olika målgrupper (t.ex. barn, vuxna, scouter).

Lägg till tips

Bifoga