Vargungen lägger märke till att pengar behövs till många delar av scoutverksamheten.

Valikko

Vi funderar på hur vår flock kan samla in pengar till verksamheten


Målsättning:

Vargungen lägger märke till att pengar behövs till många delar av scoutverksamheten.

Beskrivning:

Vargungen kommer på och utvärderar olika medelanskaffningsmetoder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Varainhankinta Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Akela stöder vargungarna i att komma på idéer och ser till att alla blir hörda.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken googlar ordet medelanskaffning och undersöker under Akelas ledning vilka olika produkter för medelanskaffning det finns som lämpar sig för barn. Flocken väljer en produkt och bekantar sig närmare med den. Slutligen funderar flocken hur kampanjen skulle kunna genomföras i flocken/kåren.

Flocken brainstormar fram så många olika metoder som möjligt för att få in pengar till flocken. Vargungarna antecknar eller ritar bilder av idéerna. Efter idékläckningen funderar flocken vilka idéer flocken själv, eller hela kåren, skulle kunna förverkliga.

Lägg till tips

Bifoga