Vargungen lägger märke till att pengar behövs till många delar av scoutverksamheten.

Valikko

Vi funderar på hur vår flock kan samla in pengar till verksamheten


Målsättning:

Vargungen lägger märke till att pengar behövs till många delar av scoutverksamheten.

Beskrivning:

Vargungen kommer på och utvärderar olika medelanskaffningsmetoder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Varainhankinta Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Akela stöder vargungarna i att komma på idéer och ser till att alla blir hörda.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Insamlare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga