Vargungen kan använda olika sortsers media säkert.