Vargungen kan skicka e-post.

Valikko

Jag använder e-post


Målsättning:

Vargungen kan skicka e-post.

Beskrivning:

Vargungarna skickar e-post.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela ser till att hen har mottagarens e-post. Akela uppmuntrar och handleder vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna bestämmer själva vad de vill skriva till sin kårchef. Det kan t.ex. handla om ett spår som flocken håller på med eller om flockens senaste utfärd. De kan önska sig ny utrustning, förändringar i kårlokalen eller tacka kårchefen för ett bra arbete. Flocken funderar också på hur ett mejl ska inledas och avslutas.

Lägg till tips

Bifoga