Vargungen bekantar sig med en nättjänst som är anpassad för barn i vargungeålder.

Valikko

Jag bekantar mig med en nättjänst som erbjuds barn i vargungeåldern


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med en nättjänst som är anpassad för barn i vargungeålder.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med nättjänster som är avsedda för barn i vargungeålder, t.ex. olika spel- och inlärningssidor, och diskuterar säker nätanvändning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunnig, handleder och ger råd. Akela kontrollerar också med vårdnadshavarna hurdana regler familjerna har kring datoranvändning. Kulledaren delar ut akelas instruktioner och material.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken bekantar sig med vargungarnas favoritsidor på nätet. Vad kan besökaren göra på sidorna? Varför gillar vargungarna sidorna? Gör en tabell med olika nätsidor: some, musik- och filmsidor, spelsidor, inlärningssidor … Flocken besöker några av sidorna. Material: dator/tablett/smarttelefon med nätuppkoppling

Nätet har blivit en viktig del av våra liv. Vargungarna gör listor över hur nätet inverkar på deras liv. Skriv upp både positiva och negativa effekter. Flocken besöker de sidor som vargungarna besöker mest och gillar bäst. Material: dator/tablett/smarttelefon med nätuppkoppling

Lägg till tips

Bifoga