Vargungen får en uppfattning om passande nättjänster för hans ålder.

Valikko

Jag bekantar mig med nättjänster som erbjuds barn i vargungeåldern


Målsättning:

Vargungen får en uppfattning om passande nättjänster för hans ålder.

Beskrivning:

Bekanta er med nättjänster avsedda för barn i vargungeåldern, till exempel spel- och undervisningssidor. Vad har vargungarna använt för service? Diskutera säker Internetanvändning och välj lättanvända sidor avsedda för barn som gransknings objekt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga