Vargungen har funderat på sin relation till radio och TV.

Valikko

Jag bekantar mig med radion och TV:n som kommunikationsmedel


Målsättning:

Vargungen har funderat på sin relation till radio och TV.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med radion och TV:n som kommunikationsmedel. Flocken funderar över hur det skulle vara utan radio och TV och bekantar sig med olika slags program.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela ordnar vid behov ett studiebesök, fungerar som expert, handleder och ger råd. Kulledaren delar ut de uppgifter som Akela ger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga