Vargungen har funderat på sin relation till radio och TV.

Valikko

Jag bekantar mig med radion och TV:n som kommunikationsmedel


Målsättning:

Vargungen har funderat på sin relation till radio och TV.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med radion och TV:n som kommunikationsmedel. Flocken funderar över hur det skulle vara utan radio och TV och bekantar sig med olika slags program.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela ordnar vid behov ett studiebesök, fungerar som expert, handleder och ger råd. Kulledaren delar ut de uppgifter som Akela ger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Indelning i mindre grupper. Varje grupp gör en reklam för scouternas adventskalender. Akela ber vargungarna tänka på TV-reklamer de sett. Finns det någon särskild reklam som de gillar? Varför? Vargungarnas uppgift är att göra en liknande reklam och visa den för de andra vargungarna. Källa: The Scout Association

Alla barn i världen får inte gå i skolan. Flocken gör en TV-reklam som argumenterar för att alla barn borde få göra det. Fundera på följande frågor: Vad är budskapet? Vilka är argumenten? Vilken är målgruppen? Är den intresserad av argumenten? Hur kan vi få fram budskapet ännu tydligare? Källa WAGGGS, Thinking Day-materialet 2014.

Flocken besöker lokalradions eller lokal-TV:s redaktion.

Flocken gör ett eget hörspel eller en kortfilm.

Vargungarna undersöker programtablåer i tidningar för att se vilka olika slags program som sänds i radio och TV. Hur skiljer sig programmen från varandra? Hurdana är nyheterna, nöjesprogrammen, naturprogrammen, diskussionprogrammen eller reklamerna?

Lägg till tips

Bifoga