Vargungen lär sig att skilja på reklam bland annat mediamaterial.

Valikko

Jag jämför reklamer och diskuterar deras innehåll med de andra i flocken


Målsättning:

Vargungen lär sig att skilja på reklam bland annat mediamaterial.

Beskrivning:

Titta på olika reklamer. Fundera vad bilden föreställer och vilket budskap den förmedlar. Försök komma ihåg TV-reklamer ni har sett. Vad har man gjort reklam för i dem? Var reklamen bra? Vad gör en reklam bra? Fundera över om det alltid lätt framkommer i en reklam vad man gör reklam för? Varför gör man reklam? Motsvarar reklamerna alltid verkligheten? Gör till slut egna reklamer. Rita och hitta på reklamslogans. Planera ljudreklamer eller framför TV-reklamer som små skådespel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Medialuku
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Finns det någon särskild reklam som de gillar? Varför? Vargungarnas uppgift är att göra en liknande reklam och visa den för de andra vargungarna. Källa: The Scout Association

Lägg till tips

Bifoga