Vargungen kan skilja reklam från annat mediainnehåll.

Valikko

Jag jämför reklamer och diskuterar deras innehåll med de andra i flocken


Målsättning:

Vargungen kan skilja reklam från annat mediainnehåll.

Beskrivning:

Vargungen tittar på olika reklamer och funderar på vad de innehåller. Vargungen gör egna reklamer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Medialuku
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunnig, handleder och ger råd. Kulledaren delar ut material och akelas uppgifter till de övriga vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna klipper ut tidningsannonser om filmer. Annonserna kan gälla DVD:er eller filmer som går på bio. Häng upp annonserna på väggen och granska dem tillsammans. Hur många av filmerna är barnfilmer? Hur många av filmerna är för vuxna? Hur går det att avgöra om filmen är för barn eller vuxna, genom att bara titta på annonsen? Finns det fler filmer riktade till vuxna eller till barn? Hurdan verkar filmen vara, utgående från reklamen? Vad månne det händer i den? För vem passar den? Vem är filmen inte lämplig för? Flocken reder ut vad filmerna har för åldersgränser och diskuterar vargungarnas erfarenheter av åldersgränser. Mera information finns t.ex. på adressen statensmedierad.se Vargungarna väljer en av annonserna om en film som de flesta inte har sett och gör en egen reklam om filmen utgående från annonsen. De kan göra en radioreklam eller en affisch. Material: tidningar, saxar, papper, pennor.

Akela berättar om adventskalenderkampanjen för vargungarna och vargungarna planerar affischer med reklam om försäljningen. Häng upp de färdiga affischerna i kårlokalen eller på offentliga platser. Källa: The Scout Association

Akela ber vargungarna att fram till nästa möte lägga märke till reklam de kommer i kontakt med via tidningar, teve, radio, utomhus och på nätet. Sedan diskuterar flocken skillnader mellan reklam i olika medier. Alla vargungar får varsin helsidesannons ur en tidning. Flocken diskuterar tillsammans: Vilken är målgruppen? Hur syns det? Hur försöker reklamen påverka målgruppen? Lyckas den? Vilken effekt har bildens storlek och färger? Fungerar reklamen? Varför/varför inte? Hur skulle reklamen kunna göras bättre? På vilka sätt försöker de som gör reklam påverka oss? Vilka är de vanligaste metoderna? Hur försöker de öka sin trovärdighet? Material: en tidningsannons åt var och en. Källa: Pedagogies of Media and Information Literacies, UNESCO IITE, Moscow 2012

Flocken väljer en reklam eller reklamkampanj och analyserar den. Vilken produkt är det som marknadsförs? Är reklamen tänkt som information? Om vad? Vilken är reklamens målgrupp? Vad är syftet med reklamen? På vilka sätt försöker reklamen uppnå sina målsättningar? På vilket sätt väcker reklamen uppmärksamhet? Vad blir tittaren intresserad av i reklamen? Vad i reklamen gör tittaren nyfiken och vad får tittaren att kanske köpa produkten? Vad låter reklamen bli att lyfta fram om produkten? Förekommer det människor i reklamen? Är det kvinnor, män eller både kvinnor och män som figurerar i reklamen? Vad gör människorna i reklamen? Finns det dolda budskap i reklamen? Vad utgår reklamen ifrån att kvinnor eller män gör? Hurdan uppfattning om kvinnor eller män får tittaren utgående från reklamen? Vargungarna utvärderar reklamen. Är den bra eller dålig? Varför? Är reklamen uppriktig? Vargungarna planerar och förverkligar reklamen på nytt, och gör en högklassig reklamkampanj som beaktar sin målgrupp. Material: en reklam, papper, pennor. Källa: Kerhokeskus

Akela tar med sig en samling reklambilder till mötet. Vargungarna funderar tillsammans på vad bilderna föreställer och vilka budskap de förmedlar. Flocken tänker på tevereklamer de sett. Vilka produkter är det som marknadsförs? Var reklamerna bra? Vad är det som gör en reklam bra? Flocken funderar på om det alltid är lätt att veta vilken produkt en reklam handlar om. Varför gör någon reklam? Motsvarar reklamen alltid verkligheten?

Finns det någon särskild reklam som de gillar? Varför? Vargungarnas uppgift är att göra en liknande reklam och visa den för de andra vargungarna. Källa: The Scout Association

Lägg till tips

Bifoga