Vargungen kan använda en sökmotor på nätet.

Valikko

Jag lär mig söka och hitta information på internet


Målsättning:

Vargungen kan använda en sökmotor på nätet.

Beskrivning:

Vargungarna söker information på nätet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Viestintä
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Akela ser till att alla har den utrustning de behöver och leder diskussionen. Kulledaren delar ut akelas uppgifter till alla grupper.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken diskuterar i tillsammans hurdana sökord det lönar sig att använda. Flocken funderar också på varför många olika sidor dyker upp som sökträffar, och hur det går att hitta rätt information bland dessa. Akela ger vargungarna, enskilt eller parvis, till uppgift att leta fram information om något ämne på nätet (recept på gröt, bibliotekets öppettider, busstidtabellen mellan kårlokalen och utfärdsstugan).

Lägg till tips

Bifoga