Vargungen lär sig använda söktjänst på Internet.

Valikko

Jag lär mig söka och hitta information på internet


Målsättning:

Vargungen lär sig använda söktjänst på Internet.

Beskrivning:

Bekanta er med användningen av söktjänster (t.ex. www.fi, Google, Altavista). Fundera på hurdana sökord det lönar sig att använda. Fundera kring varför man vid sökning hittar många olika sidor och hur man sedan skall hitta rätt information bland dem. Ge varje vargunge eller vargungepar någon sak (t.ex. grötrecept, bibliotekets öppethållningstider, busstidtabell från kårlokalen till scoutstugan), som de skall hitta på Internet. Följ hela tiden med och hjälp till vid behov.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Viestintä
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga