Vargungen känner till de vanligaste farorna på nätet och kan undvika dem. 

Valikko

Jag vet hur jag ska använda internet på ett tryggt sätt


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste farorna på nätet och kan undvika dem. 

Beskrivning:

Vargungarna funderar tillsammans på vilka problem och begränsningar som hänger ihop med att använda internet och hur det går att undvika problemen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert. Kulledaren hjälper till med att dela ut instruktioner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga