Vargungen känner till de vanligaste farorna på nätet och kan undvika dem. 

Valikko

Jag vet hur jag ska använda internet på ett tryggt sätt


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste farorna på nätet och kan undvika dem. 

Beskrivning:

Vargungarna funderar tillsammans på vilka problem och begränsningar som hänger ihop med att använda internet och hur det går att undvika problemen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som expert. Kulledaren hjälper till med att dela ut instruktioner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Media

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna gör en gallup om nätmobbning. Tänk ut en flervalsfråga på temat och olika svarsalternativ. Kullarna intervjuar alla flockmedlemmar (också de i den egna kullen) och skriver upp svaren. När intervjuerna är gjorda samlas vargungarna i sina kullar och räknar ihop resultatet. Dessutom kan flocken räkna ut hur svaren skiljde sig åt, t.ex. för pojkar och flickor. Utgående från resultatet kan kullen göra ett kort PM med rubrik och text som beskriver gallupresultatet. PM:et publiceras i kårtidningen el. motsv. Källa: Helsingfors NMKY:s publikation "Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!"

En vargunge fungerar som internetanvändare. Ungefär sex andra bildar en cirkel runt internetanvändaren och tar varandra i händerna. De representerar säkerhetsprogrammet. Resten av vargungarna får vara datavirus och annan skadlig programvara och har som uppgift att röra vid internetanvändaren. Säkerhetsprogrammet försöker hindra detta. Efter en stund blir säkerhetsprogrammet mindre (färre vargungar i cirkeln). Internetanvändaren har inte uppdaterat sitt program! Hur ska det gå nu? Varför är det viktigt att uppdatera programmen? På vilka andra sätt går det att skydda sin dator? Källa: WAGGGS.

Vargungarna hittar på tre tips för hur det går att använda internet på ett tryggt sätt. Vargungarna hittar på en dans, en sång eller ett drama om temat, som inslag under lägerbålet. Källa: WAGGGS.

Akela bygger en hinderbana i kårlokalen eller ute på gården. Vargungarna delas in i par och den ena får en ögonbindel för ögonen. Hen ska klara av att ta sig igenom banan med hjälp av sitt pars muntliga instruktioner. Efter leken berättar Akela för vargungarna att leken motsvarar internet. Den som är ute på nätet ser inte alltid alla säkerhetsrisker. Guiden i paret motsvarar ett säkerhetsprogram. Ett sådant kan ändå inte stoppa allt som hotar, utan användaren måste också själv vara försiktig och uppmärksam. Material: hinder, (scout)halsdukar. Källa: WAGGGS.

Flocken funderar tillsammans på vilka problem och begränsningar som hör ihop med internetanvändning. Vilka sidor får vargungarna besöka? Är det tillåtet och en god idé att ladda upp bilder på nätet? Är det ok att lämna ut sina personuppgifter? Om hurdana saker ska vargungarna alltid berätta för sina föräldrar? Vad kan hända om jag använder min kompis information som ett skämt? Före mötet om internetanvändning lönar det sig att kolla med föräldrarna om de har begränsat barnens internetanvändning på något sätt.

Lägg till tips

Bifoga