Vargungen känner till de olika skedena av att skapa en tidning. Hen deltar i att producera och bevara den egna scoutkårens historia.

Valikko

Redaktören

Vargungen känner till de olika skedena av att skapa en tidning. Hen deltar i att producera och bevara den egna scoutkårens historia.

Vargungen bekantar sig med olika tidningar och hur man gör en tidning.  Flocken gör en egen tidning tillsammans.

Obligatoriska

Valbara