Vargungen känner till de olika skedena i tidningsproduktionen.

Valikko

Jag bekantar mig med lokaltidningens redaktion eller med ett tryckeri


Målsättning:

Vargungen känner till de olika skedena i tidningsproduktionen.

Beskrivning:

Flocken besöker en tidningsredaktion eller ett tryckeri.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Viestintä
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela kommer överens om besöket och underrättar hemmen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken besöker ett boktryckeri eller ett digi-tryckeri. Akela kommer överens om besöket i förväg och berättar vad flocken förväntar sig, så att personalen på tryckeriet kan förbereda sig.

Flocken besöker lokaltidningens redaktion. Akela kommer överens om besöket i förväg och berättar vad flocken förväntar sig, så att redaktionen kan förbereda sig.

Lägg till tips

Bifoga