Vargungen känner till olika scouttidningar. Hen förstår att olika tidningar har olika målgrupper.

Valikko

Jag bekantar mig tillsammans med min flock med olika kårers kårtidningar, med Scoutposten och med tidningen Partio


Målsättning:

Vargungen känner till olika scouttidningar. Hen förstår att olika tidningar har olika målgrupper.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med olika tidningar och med processen kring att göra en tidning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela tar med sig olika scouttidningar, eller bjuder in personer som arbetar vid olika tidningsredaktioner, till mötet. Akela ställer frågor som hjälper vargungarna att upptäcka skillnaderna mellan tidningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken kan ordna sitt möte på scoutkansliet. Där finns det oftast många olika slags tidningar. Flocken kan också bjuda in en redaktör från t.ex. Scoutposten till sitt möte.

Under vargungemötet bekantar sig flocken med olika scouttidningar. Vargungarna arbetar i mindre grupper och funderar på hur en tidning är uppbyggd. Vilka återkommande och tillfälliga sektioner finns det i tidningarna? För vem är de avsedda? Vad menas med tidningens distribution? Vem får tidningen? Vargungarna kan också leta fram sådant som intresserar dem i tidningarna. Akela handleder vargungarna att lägga märke till att kårens tidning är avsedd för ortsbor, Partio-tidningen för alla finländska scouter.

Lägg till tips

Bifoga