Vargungen bekantar sig med olika tidningar och hur man gör en en tidning.

Valikko

Jag bekantar mig tillsammans med min flock med olika kårers kårtidningar, med Scoutposten och med tidningen Partio


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med olika tidningar och hur man gör en en tidning.

Beskrivning:

Bekanta er med olika tidningar under flockkvällen. Fundera tillsammans vad en tidning består av. Vilka fasta och vilka växlande eller återkommande avdelningar finns i tidningarna? Vem är de ämnade för? Vilken är tidningens upplaga? Vem delas tidningen ut till? Ni kan också utföra steget på regionkansliet, där det färdigt finns många olika tidningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga