Vargungen vet att olika tidningar har olika funktioner.

Valikko

Jag bekantar mig tillsammans med min flock med olika sorters tidningar och funderar på vad som skiljer dem


Målsättning:

Vargungen vet att olika tidningar har olika funktioner.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med olika tidningar och funderar på vilka funktioner de har och vilka målgrupper de riktar sig till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Medialuku Viestintä
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela tar med sig olika slags tidningar till vargungemötet och handleder vargungarna så att de upptäcker sådant som tidningarna har gemensamt och sådant som skiljer dem åt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna sammanställer artiklar, texter och löpsedlar från olika tidningar till affischer. Affischerna kan ha olika teman (scouting, vildmarksliv, sommar osv.) eller vara helt fritt sammanställda.

Akela ber vargungarna ta med sig olika slags tidningar hemifrån till nästa möte. Akela kan också själv ta med sig tidningar. Under mötet arbetar vargungarna i mindre grupper. Alla grupper får en bunt tidningar och har till uppgift att undersöka vad det är för tidningar och hur de skiljer sig från varandra. Vad har alla tidningarna gemensamt? Vad kännetecknar en dagstidning, en kvällstidning och en tidskrift? Finns det skillnader när det gäller innehåll, antal bilder eller bildkvaliteten, typen av artiklar eller det som lyfts fram på första sidan?

Lägg till tips

Bifoga