Vargungen är delaktig i att dokumentera kårens historia och producera material om kåren.

Valikko

Jag förmedlar nyheter tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen är delaktig i att dokumentera kårens historia och producera material om kåren.

Beskrivning:

Vargungen skriver eller fotograferar och publicerar en nyhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna så att de lägger märke till bra nyhetsämnen t.ex. utgående från flockens verksamhet. Akela hjälper vargungarna med att skriva och fotografera nyheter. Akela reder ut var nyheterna kan publiceras och kontrollerar att de lov som behövs för att publicera bilder är i sin ordning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna skapar ett nyhetsreportage i form av en teaterpjäs. Teaterpjäsen kan framföras t.ex. under julfesten, på lägret eller under ett annat kårevenemang.

Vargungarna producerar bilder till en nyhetsartikel. Nyheten kan t.ex. vara en presentation av flockens eller kårens evenemang. Akela hjälper vargungarna med att ta bilder och editera dem. Den färdiga nyheten kan presenteras under en föräldrakväll eller på ett kårevenemang.

Vargungarna skriver en nyhetsartikel i kårens tidning. Nyheten kan handla t.ex. om flocken eller flockens utfärd, om kårens evenemang eller något liknande. Om det är möjligt deltar vargungarna också i ombrytningsarbetet.

Lägg till tips

Bifoga