Vargungen bekantar sig med rubriker av olika slag och med processen kring att skapa en rubrik. Hen förstår betydelsen av rubricering.

Valikko

Jag förstår meningen med en rubrik


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med rubriker av olika slag och med processen kring att skapa en rubrik. Hen förstår betydelsen av rubricering.

Beskrivning:

Vargungen hittar tillsammans med en kompis på rubriker till nyhetsartiklar. Hen skriver en tilldragande rubrik också till en nyhet hen själv skrivit. Samtidigt lägger vargungen märke till att en bra rubrik lockar läsare och att rubriker ibland kan leda läsaren på fel spår.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Medialuku Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela samlar ihop lämpliga nyheter för vargungarna att rubriksätta. Genom att ställa frågor handleder Akela vargungarna så att de märker hurdan en bra rubrik är och vilka rubriker som inte fungerar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken bekantar sig med rubriker i olika tidningar. Vargungarna funderar på hurdan en bra rubrik är och på vilka sätt rubrikerna skiljer sig åt i lokaltidningen, regiontidningen, tidskriften och i kvällstidningen.

Akela gestaltar en pressträff om ett evenemang. Vargungarnas uppgift är att hitta på en nyhetsrubrik om evenemanget. Vargungarna kan också, om de vill, skriva en nyhtesartikel utgående från pressträffen.

Akela beskriver ett evenemang eller en situation och vargungarnas uppgift är att tänka ut en lämplig rubrik. Det går också att hitta på en rubrik till en nyhet som hänger ihop med ett evenemang som vargungarna känner till.

Akela tar med sig flera nyhetsartiklar som lämpar sig för vargungar, och som hen klippt bort rubriken från. Vargungarnas uppgift är att hitta på lämpliga rubriker till nyhterna. Jämför till slut vargungarnas rubriker med de ursprungliga och se hur de skiljer sig åt.

Lägg till tips

Bifoga