Vargungen kan ställa frågor till dem som hen intervjuar.

Valikko

Jag gör en gallup eller en intervju


Målsättning:

Vargungen kan ställa frågor till dem som hen intervjuar.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med hur det går tilll att göra en tidning, med begreppen gallup och intervju, och gör enkäter och intervjuer i flocken eller bland sina kårkamrater. Galluparna eller intervjuerna kan publiceras t.ex. i flockens tidning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Luovuus Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att reda ut vad begreppen gallup och intervju betyder. Hen handleder vargungarna så att de kommer på bra frågor och hittar personer att intervjua.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga