Vargungen kan ställa frågor till dem som hen intervjuar.

Valikko

Jag gör en gallup eller en intervju


Målsättning:

Vargungen kan ställa frågor till dem som hen intervjuar.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med hur det går tilll att göra en tidning, med begreppen gallup och intervju, och gör enkäter och intervjuer i flocken eller bland sina kårkamrater. Galluparna eller intervjuerna kan publiceras t.ex. i flockens tidning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Luovuus Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att reda ut vad begreppen gallup och intervju betyder. Hen handleder vargungarna så att de kommer på bra frågor och hittar personer att intervjua.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dela in vargungarna i par. Paren planerar vem de vill intervjua och Akela hjälper till med att komma överens om intervjuer med de personer vargungarna vill träffa. Vargungarna förbereder frågor att ställa. De kan t.ex. intervjua kårledare under en utfärd eller intressanta ortsbor om deras hobbyer. Intervjuerna kan publiceras i flockens eller kårens tidning.

Dela in flocken i kullar. Varje kull gör en enkel gallup. Först funderar kullen ut bra frågor att ställa, t.ex. frågor om favoritfärg eller favoritmat under utfärder. Gallupfrågorna kan ställas till de andra i flocken, eller till deltagare under ett kårevenemang. Alternativt kan kullen stanna förbipasserande och fråga efter deras åsikter. Sammanställ en artikel om gallupen i flockens eller kårens tidning.

Akela tar med sig några exemplar av en tidning som innehåller både en intervju och en gallup. Vargungarna får till uppgift att hitta dessa i tidningen. När vargungarna har hittat de rätta texterna förklarar de för varandra vad en intervju och en gallup är och hur dessa skiljer sig från andra texter i tidningen. Akela hjälper till om det behövs.

Lägg till tips

Bifoga