Vargungen känner till kårens olika informationskanaler. Vargungen deltar i att bevara sin egen kårs historia, och bidrar till kårens historieskrivning.

Valikko

Jag och min flock gör en artikel till någon av kårens mediekanaler


Målsättning:

Vargungen känner till kårens olika informationskanaler. Vargungen deltar i att bevara sin egen kårs historia, och bidrar till kårens historieskrivning.

Beskrivning:

Vargungarna skriver och/eller fotograferar ett reportage om sin egen flock, om något utfärdsmål eller om ett evenemang. Artikeln och/eller bilderna publiceras i kårens tidning, på kårens nätsidor eller i sociala medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela låter vargungarna bekanta sig med olika informationskanaler som kåren använder och ser till att vargungarnas artikel eller bilder publiceras i någon av dessa. Akela kollar också att de personer som figurerar i artikeln/på bilderna tillåter publicering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under akelas ledning bekantar sig flocken med kårens olika informationskanaler. Vargungarna besöker kårens webbplats och bekantar sig med kårens sociala medier. Akela tar med sig olika årgångar av kårtidningen till vargungemötet.

Vargungarna väljer en av kårens informationskanaler och funderar på hurdana typer av artiklar som är lämpliga att publicera där. T.ex. passar en längre artikel bättre i kårtidningen än i sociala medier. Vargungarna skriver och bildsätter en artikel om sin flock eller något evenemang som flocken deltar i. Den färdiga artikeln förmedlas vidare till dem som sköter publiceringen.

Lägg till tips

Bifoga