Vargungen tar situationsanpassade bilder.

Valikko

Jag övar att använda en kamera


Målsättning:

Vargungen tar situationsanpassade bilder.

Beskrivning:

Vargen övar att använda en kamera och ta bilder i olika situationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att handleda vargungen i att använda kameran, i enlighet med varje vargunges förhandskunskaper. Om vargungen är bekant med kamerautrustningen är det bättre om akela fokuserar på att hjälpa vargungen att lägga märke till lyckade, nya bildvinklar och inse nyttan med en genomtänkt bildkomposition.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Redaktören

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fotoutställning. Alla vargungar tar ett foto av något motiv som de vill fotografera. Skriv ut bilderna och häng upp dem på väggen i kårlokalen. Var och en namnger också sin bild. Fotoutställningen får hänga kvar på väggen så att också andra grupper som använder kårlokalen kan se den.

Flocken tar en gruppbild. Först funderar flocken ut vilken bakgrund som passar, och var alla flockmedlemmar ska vara när bilden tas. Var och en får en kopia av fotot att ha som minne. Det här steget kan kombineras med en aktivetet ur Snickaren-spåret genom att vargungarna tillverkar ramar till sina fotografier.

Vargungarna bestämmer sig tillsammans för flera olika teman som de fotograferar, t.ex. scouting, djur, byggnader, människor. Sedan arbetar vargungarna i mindre grupper och fotograferar. När bilderna är klara kan vargungarna hitta på bildtexter till dem.

Vargungarna övar grundläggande kameraanvändning och fotografering. Flocken tar tar med sig en kamera på utfärden och alla fotograferar i tur och ordning. Bilderna kan sedan användas som illustrationer när flocken skriver intervjuer och nyheter.

Lägg till tips

Bifoga