Vargungen känner till scoutingens historia och vanligaste seder. Vargungen känner att hen är en del av en världsomfattande gemenskap.

Valikko

Scouttraditioner

Vargungen känner till scoutingens historia och vanligaste seder. Vargungen känner att hen är en del av en världsomfattande gemenskap.

Vargungen bekantar sig med scouttraditioner. Hen lär sig traditionella scoutfärdigheter, historier och lekar.

Obligatoriska

Valbara