Vargungen känner till scoutingens historia och utvecklar sin noggrannhet.

Valikko

Jag bekantar mig med berättelsen om Kim och vi spelar Kims spel i flocken


Målsättning:

Vargungen känner till scoutingens historia och utvecklar sin noggrannhet.

Beskrivning:

Akela läser berättelsen om Kim för vargungarna. Berättelsen finns t.ex. (på finska) på PartioWiki-sidorna. Flocken prövar tillsammans olika varianter av Kims spel, som testar uppfattningsförmåga, noggrannhet, sinnenas skärpa och minnet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att låta vargungarna bekanta sig med en scouttradition. Akela berättar berättelsen om Kim för vargungarna och uppmuntrar dem att testa sina egna förmågor i Kims spel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Känsel-Kim. Kims spel går också att leka utan att se. Då får vargungarna först känna på alla föremålen. Föremålen kan läggas t.ex. i en tygpåse så att vargungarna inte kan se dem. När alla känt på föremålen tas ett av dem ur påsen och under nästa runda försöker vargungarna känna efter och minnas vilket föremål som fattas.

Doft-Kim. Ledaren lägger olika dofter i likadana burkar. Vargungarnas uppgift är att känna efter vilka dofter som finns i burkarna. Efter detta tas en av dofterna bort, och vargungarnas uppgift är att reda ut vilken som fattas. Samma sak går att testa också med smaker. Akela måste observera vargungarnas eventuella allergier..

Ljud-Kim. Vargungarna blir tysta och lyssnar. Akela gör olika slags ljud i en bestämd ordningsföljd. Vargungarnas uppgift är att känna igen vilka ljuden är och komma ihåga dem i rätt ordning.

Syn-Kim. Akela placerar en grupp föremål framför vargungarna. Det kan vara föremål från kårlokalen, eller föremål som hör ihop med något visst tema, t.ex. scoutmärken, stenar eller karttecken. Vargungarna får titta på föremålen en liten stund och sedan blunda. Akela, eller en av vargungarna, plockar bort ett av föremålen. De andra vargungarna ska så fort som möjligt komma på vilket föremål som saknas.

Flocken är på gården. En av deltagarna väljs till utredaren i Kims lek. Hen vänder sig med stängda ögon mot väggen eller mot en trädstam. Under tiden gömmer sig en av vargungarna. Utredarens uppgift är att säga vem det var som gömde sig.

Lägg till tips

Bifoga