Vargungen lär känna scoutingens traditioner och utvecklar sin uppmärksamhet.

Valikko

Jag bekantar mig med berättelsen om Kim och vi spelar Kimspel i flocken


Målsättning:

Vargungen lär känna scoutingens traditioner och utvecklar sin uppmärksamhet.

Beskrivning:

Läs berättelsen om Kim och spela tillsammans olika Kimspel. Kimspel testar uppmärksamhetsförmågan, uppmärksamheten, användningen av olika sinnen och minnet. Prova om ni känner igen olika smaker, dofter gömda i filmburkar och tyger. Kommer ni ihåg vilka ljud ni hörde och i vilken ordning? Märker ni vilket av scoutmärkena, karttecknen eller vilken av stenarna fattas?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga