Vargungen lär känna scoutingens traditioner och utvecklar sin uppmärksamhet.

Valikko

Jag bekantar mig med berättelsen om Kim och vi spelar Kimspel i flocken


Målsättning:

Vargungen lär känna scoutingens traditioner och utvecklar sin uppmärksamhet.

Beskrivning:

Läs berättelsen om Kim och spela tillsammans olika Kimspel. Kimspel testar uppmärksamhetsförmågan, uppmärksamheten, användningen av olika sinnen och minnet. Prova om ni känner igen olika smaker, dofter gömda i filmburkar och tyger. Kommer ni ihåg vilka ljud ni hörde och i vilken ordning? Märker ni vilket av scoutmärkena, karttecknen eller vilken av stenarna fattas?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken är på gården. En av deltagarna väljs till utredaren i Kims lek. Hen vänder sig med stängda ögon mot väggen eller mot en trädstam. Under tiden gömmer sig en av vargungarna. Utredarens uppgift är att säga vem det var som gömde sig.

Lägg till tips

Bifoga