Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvudpunkterna i berättelsen om B-P. Vargungen bekantar sig med scoutideologin genom berättelserna.

Valikko

Jag bekantar mig med legenden om Sankt Göran och berättelsen om B-P


Målsättning:

Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvudpunkterna i berättelsen om B-P. Vargungen bekantar sig med scoutideologin genom berättelserna.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig genom aktionsmetoder med legenden om Sankt Göran och huvudpunkterna i berättelsen om B-P.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Berättelser är viktiga för vargungar. Målsättningen med aktiviteten är att alla vargungar känner till legenden om Sankt Göran och berättelsen om B-P. Det här kan t.ex. innebära att vargungarna själva kan återberätta huvudpunkterna i berättelserna och förstå innebörden i dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna gör en animation eller video utgående från legenden om Sankt Göran eller berättelsen om B-P. Det finns olika gratisprogram som gör det enkelt att filma och producera videor och animationer. De färdiga produktionerna kan publiceras t.ex. via kårens sociala medier. Akela ska minnas att be vårdnadshavarna om lov om barnen figurerar och går att känna igen i materialet.

Vargungarna tecknar en serie utgående från legenden om Sankt Göran eller berättelsen om B-P. Serierna kan publiceras t.ex. i kårens tidning eller i sociala medier.

Flocken skapar en pjäs eller en dockteaterföreställning utgående från antingen legenden om Sankt Göran eller berättelsen om B-P. Akelas uppgift är att se till att det finns tillräckligt med utklädningskläder och rekvisita till hands. Pjäserna kan förevisas under en föräldrakväll, på ett läger eller under kårens fest.

Flocken kan bekanta sig med berättelserna genom att läsa dem för att lugna ner sig till kvällen, genom att höra dem berättas i början av ett vargungemöte eller genom en spårning, under vilken texten finns att läsa en bit i taget på kontrollerna.

Lägg till tips

Bifoga