Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvuddragen i berättelsen om B-P.

Valikko

Jag bekantar mig med legenden om Sankt Göran och berättelsen om B-P


Målsättning:

Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvuddragen i berättelsen om B-P.

Beskrivning:

Bekanta er med scoutberättelser. Berätta endast huvuddragen ur berättelsen om B-P. Fördjupa er i legenden om Sankt Göran som helhet t.ex. under scoutveckan. Gör ett skådespel, en dockteater, en målning, en tecknad serie eller en animation av berättelsen. Presentera ert arbete på festen på Sankt Göransdagen eller vid något annat av scoutveckans evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga