Vargungen känner till hur vargungarnas scoutdräkt ser ut och vilka märken som hör ihop med den.

Valikko

Jag bekantar mig med scoutdräkten och lär mig känna igen vargungarnas märken


Målsättning:

Vargungen känner till hur vargungarnas scoutdräkt ser ut och vilka märken som hör ihop med den.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med vargungens scoutdräkt, Hen vet i vilka situationer det hör till att klä sig i scoutdräkt och känner igen de vanligaste märkena på scoutdräkten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de bekantar sig med scoutdräkten och ser till att alla får svara och prova. Akela väljer hur aktiviteten förverkligas och skaffar det material som behövs. Ledarens uppgift är också att fungera som exempel när det gäller att använda scoutdräkt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken pysslar en stor blå vargungeskjorta eller -tröja i kartong och hänger upp den på väggen i mötesrummet. Klipp ut en vargungeskjorta ur ett stort ark blå kartong. Vargungarna bekantar sig med vargungarnas olika märken t.ex. med hjälp av boken Vargungens spår. Alla vargungar pysslar och ritar något av vargungarnas märken (i papper) till vargungeskjortan. Vargungarna kan ha märkena i boken som modell. Sedan klistrar alla tillsammans märkena på vargungeskjortan av kartong. Pyssla också en kårhalsduk till vargungeskjortan.

Vad är fel? En av vargungarna klär sig i scoutdräkt, men så att något inte stämmer. Skjortan eller tröjan kan vara avig, märkena på fel ställen eller hen kan ha märken som hör ihop med äldre åldersgrupper på skjortan. De andra vargungarna försöker komma på vad som är fel, och korrigera dräkten så att allt blir rätt.

Flocken leker Kims spel med vargungarnas märken och kännetecken. Under Kims spel breds alla saker ut på ett bord och deltagarna får titta på dem en liten stund. Medan de andra håller för ögonen tar en av deltagarna bort en sak från bordet. De andras uppgift är att komma på vad det är som fattas. Det lönar sig också att ta med en scouthalsduk, kårens halsduksmärke, en väiski-scoutmössa och ett scoutbälte i leken, så att vargungen blir bekant också med dem.

Om kåren har en extra vargungetröja eller -skjorta i sitt förråd, lönar det sig att göra den till ett exempel som kårens alla vargungar kan använda. Med hjälp av modellen går det lätt att lära ut var de olika märkena ska placeras. Vargungarna lär sig märkenas namn om de på de rätta ställena på skjortan fäster lappar med de olika märkenas namn på.

Lägg till tips

Bifoga