Vargungen förstår att scoutingen har långa traditioner, som inverkar också på dagens verksamhet.

Valikko

Jag bekantar mig med scouting förr i tiden


Målsättning:

Vargungen förstår att scoutingen har långa traditioner, som inverkar också på dagens verksamhet.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med scouting förr i tiden genom att höra äldre scouter berätta, eller genom andra berättelser.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att låta vargungarna bekanta sig med scoutingens historia så att de inser att scoutverksamheten har långa anor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken besöker Scoutmuseet eller bekantar sig med historiska scoutföremål i kårens egna förråd. Om det är alltför långt att resa till Scoutmuseet i Åbo, kan flocken också bekanta sig med museets informativa webbsidor.

Akela bjuder in kårens äldsta medlemmar för att berätta om hur det var då de var unga. Om kåren inte varit verksam så länge kan akela bjuda in någon från en annan kår i närheten. Gästen kan t.ex. berätta om hur kårens utflykter och evenemang såg ut på den tiden när hen var ung. Gästen kan kanske också berätta om hur någon av dagens kårtraditioner fått sin början.

Scouting enligt B-P. Akela läser utdrag ur B-P:s bok Scouting for boys. Vargungarna testar i praktiken olika uppgifter enligt B-P:s instruktioner. Vissa av dem passar bra än idag, en del av dem är gammalmodiga. Akelas uppgift är att klargöra för vargungarna hur gamla saker det egentligen handlar om.

Flocken bekantar sig med vargunge- och tomte-verksamheten förr i tiden. Akela kan exempelvis be någon som varit vargunge eller tomte för länge sedan berätta om vad de gjorde i scouterna när de var barn. Flocken kan också utföra någon uppgift som ingått i ett äldre scoutprogram (t.ex. att putsa skor, tvätta och stryka halsduken, stoppa strumpor) eller någon uppgift som gästen håller i trådarna för.

Lägg till tips

Bifoga