Vargungen vet att scoutingen är en internationell rörelse. Vargungen upplever att hen hör till scouternas internationella gemenskap.

Valikko

Jag bekantar mig med scouting i andra länder


Målsättning:

Vargungen vet att scoutingen är en internationell rörelse. Vargungen upplever att hen hör till scouternas internationella gemenskap.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med andra scouttraditioner än de finländska.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att låta vargungarna bekanta sig med internationell scoutverksamhet och att låta vargungarna att ställa frågor om sådant de funderar på.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken medverkar i ett scoutprojekt kring utvecklingssamarbete. Inom Finlands Scouter och FiSSc pågår utvecklingsprojekt, och det finns material om länderna som projetkten fokuserar på. Akela bekantar sig med materialet och planerar ett vargungemöte utgående från det.

Under akelas ledning tar flocken kontakt med en vargungeflock i ett annat land och börjar brevväxla. I samband med brevväxlingen kan flockarna berätta om sig själva och om vad de gör, samt utbyta t.ex. recept, musiktips och bilder.

Flocken leker internationella scoutlekar. Tips på sådana finns bl.a. på nätet.

Akela bjuder in en scout från ett annat land, eller någon som deltagit i scoutverksamhet utomlands (t.ex. en jamboree), till vargungemötet. Gästen berättar om sina erfarenheter och visar bilder från evenemanget, eller bilder som beskriver landets scouttraditioner.

Lägg till tips

Bifoga