Vargungen bekantar sig med scoutklädseln.

Valikko

Jag bekantar mig med scoutklädseln och lär mig känna igen vargungarnas märken


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med scoutklädseln.

Beskrivning:

Presentera scoutklädseln och diskutera dess användning. Vad hör till den? Vid hurdana tillfällen klär man sig i scoutklädseln? Placera märkena på sina rätta platser på scoutklädseln. Klipp tillsammans ut en modellvargunge av kartong och häng upp den på väggen i kårlokalen. Öva märkena genom att rita dem och limma dem på de rätta platserna på kartongvargungen. Ni kan även bekanta er med andra åldersgruppers scoutklädsel och märken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga